Accountancy

Deskundig advies in vertrouwen

Of u nu een eenmanszaak, een KMO of een vennootschap met 500 werknemers leidt, uw boekhouding moet accuraat zijn en uw bedrijfsvoering aangepast aan de specifieke noden van uw onderneming. Omring u daarom met mensen die weten waarover ze het hebben, die uw onderneming op de voet  volgen, u met kennis van zaken en in vertrouwen adviseren en uw activiteiten in de juiste richting helpen sturen.

DE ACCOUNTANT

- Helpt u bij de opstart van uw onderneming met het opstellen van uw ondernemings- en financieel plan
- Voert uw boekhouding en adviseert u bij de organisatie van uw administratieve en boekhoudkundige diensten
- Maakt u wegwijs in de vergunningen die uw onderneming nodig heeft en adviseert u inzake subsidies, vennootschapsrecht, boekhoudkundige informatisering en diverse ICT-toepassingen
- Verifieert en corrigeert desgevallend uw jaarrekening
- Verricht interne audits en geeft u een correct beeld van de kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's van uw onderneming
- Komt tussen bij schenking van aandelen of deelbewijzen tegen verlaagd tarief, waardebepaling van aandelen in het kader van werknemersparticipatie, ...
- Stelt het controleverslag op bij operaties zoals fusie, splitsing, omzetting, ontbinding en vereffening van de vennootschap

DE BELASTINGCONSULENT

- Geeft u belastingadvies en ondersteunt u op fiscaal vlak bij het zaken doen, zowel op lokaal als op Europees en internationaal vlak
- Helpt u bij het nakomen van uw fiscale verplichtingen, voor u persoonlijk en voor uw onderneming: invullen van de aangifte in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, ...
- Stelt indien nodig uw fiscale bezwaarschriften op en kan u vertegenwoordigen in uw gesprekken met de belastingadministratie
- Helpt u bij de fiscale planning van uw opvolging of nalatenschap, ...
- Komt tussen bij schenkingen in geld of in natura en helpt u bij de aangifte van nalatenschap

U ziet het: de accountant en de belastingconsulent vervullen een cruciale rol voor een duurzaam ondernemingsbeleid. Kies daarom voor échte professionals die lid zijn van het IAB (Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten). Het instituut is het wettelijk toezichtsorgaan voor deze beroepen, in het leven geroepen door de wetten van 21 februari 1985 en 22 april 1999. Iedereen die de titel van accountant en/of belastingconsulent wil voeren, moet lid zijn van het Instituut.

UW GARANTIE OP PROFESSIONALITEIT